Категория: 8. ХОЛИСТИЧНА МЕДИЦИНА

Здраве и дълголетие – от какво зависят и как се постигат

На всеки от нас му се иска да живее по-дълго и да бъде здрав и активен до старини. Но природата се е погрижила нищо на тоя свят да не се получава даром. В света на животните лениви, отпусна...
Прочете повече

Как, кога и защо медицината по света, а и най-вече у нас, стана неадекватна на живота и защо се нуждаем от холистичен подход в медицината?

В най-ранните времена на човечеството за здравето на нашите прародители са се грижели шамани, а по-късно, когато са се появили съвременните религии, в  свещенните книги били закодирани обич...
Прочете повече

КАК ЕМОЦИИТЕ И НАТРУПАНОТО В ПОДСЪЗНАНИЕТО МОГАТ ДА НИ РАЗБОЛЕЯТ

На друго място обърнахме внимание как храната може да стане причинител на болести. Тук ще разгледаме влиянието на негативните емоции върху здравето. Тялото и душата на човека си влияят вза...
Прочете повече

ХОЛИСТИЧНА МЕДИЦИНА

През последните няколко години основните принципи на здравеопазването еволюираха в световен мащаб. Започна смяна на парадигмата, като акцентът падна върху т.нар. холистична медицина, която се б...
Прочете повече